-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> Skip to main content
פעילות סביבתית

בתי ספר בכל רחבי הארץ מוזמנים להצטרף אלינו לקידום המיחזור בישראל

By מאי 16th, 2022One Comment

אנחנו בבק-בוק רואים חשיבות גדולה בקידום המיחזור בישראל. לא ניתן לקדם מיחזור בלי לקחת חלק בחינוך הילדים והנוער. חינוך בנושאי סביבה, שמירה על החי והצומח, אורך חיים מעודד קיימות ואיך כל אחד ואחד מהם יכול לעזור ולתרום את חלקו למאמץ הסביבתי.

זה הזמן להרים את הכפפה גם פה בישראל. תאגיד המיחזור בק-בוק שם לעצמו למטרה לפתח אצל הנוער ידע ומיומנות, לטפח בהם אכפתיות ומעורבות הנדרשים כדי לפעול באופן מושכל ואחראי בתוך סביבתם.

אנו מזמינים אתכם לקחת איתנו חלק בפרויקט מיחזור שאנו מקיימים בבתי ספר ברחבי הארץ. במסגרתו אוספים הילדים בקבוקי משקה ברי פיקדון ואנו מגיעים לאסוף אותם ולהעבירם למפעל מיחזור המפיק מהם בקבוקים חדשים לגמרי. הכסף שיאסף בזכות פעילות המיחזור ישמש את בית הספר למטרות שונות ולרווחת התלמידים.

הטמעת ערכים אקולוגים לדור העתיד הכרחית. רק בעזרתה יהיה לנו עתיד ירוק!

One Comment

Leave a Reply