-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> Skip to main content
פעילות סביבתית

ירוק במפרץ חיפה: הפנינג סביבה ירוקה בשיתוף בק-בוק

By מאי 16th, 2022No Comments

במהלך אפריל שמחנו לקחת חלק בהפנינג סביבה וקיימות שהתקיים במפרץ חיפה. במהלך האירוע הקמנו עמדת מיחזור עבור מכלי משקה ברי פיקדון בשיתוף חברת "הנקודה הירוקה". גייסנו את הדור הצעיר שנכח באירוע לטובת פעילויות הסברה המקדמות מיחזור ושמירה על הסביבה. בנוסף, על מנת להמחיש כי דיבורים אינם מספיקים, דאגנו בעזרתם של הדור הצעיר לאסוף למיחזור את כל הבקבוקים הרבים שסיימו את שימושים. תודה רבה לכל העוזרים הקטנים, בזכותם, לא נשאר בקבוק אף לא בקבוק אחד במתחם. כל הבקבוקים שנאספו מועברים למיחזור בחברת GreenPET ויחזרו חזרה בדמות בקבוקים שתיה חדשים.